Οικολογικό - Βιωσιμότητα

 - Κοχύλι


Με μεγάλη μας χαρά εγκαινιάσαμε το 2022 τη λειτουργία των αναβαθμισμένων συστημάτων παραγωγής ζεστών νερών χρήσης, έχοντας ως γνώμονα τις ανάγκες της ενεργειακής αναβάθμισης και της εξοικονόμησης παραγωγής πρωτογενούς ενέργειας .

Εκμεταλλευόμενοι πλήρως το ηλιακό δυναμικό της χώρας μας, εγκαταστήσαμε σύστημα παραγωγής ζεστού νερού με χρήση επιλεκτικών ηλιακών πάνελ υψηλής απόδοσης αντικαθιστώντας το παλαιότερης τεχνολογίας με χαμηλότερη απόδοση.

Όσον αφορά την ποσότητα ζεστού νερού χρήσης, προχωρήσαμε σε υπερδιπλασιασμό της ώστε να παρέχουμε στον επισκέπτη την καλύτερη δυνατή εμπειρία.

Για εφεδρική πηγή ενέργειας χρησιμοποιούμε πλέον σύστημα αντλίας θερμότητας με υψηλό βαθμό απόδοσης σεβόμενοι πάντα το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα και ως εκ τούτου καταργήσαμε τις ηλεκτρικές αντιστάσεις.

Στην υπόψιν εγκατάσταση περιλαμβάνονται όλοι οι απαραίτητοι αυτοματισμοί ώστε το κατάλυμα να έχει πάντα επάρκεια και άμεση παροχή ζεστού νερού χρήσης στον επισκέπτη.
Κοχύλι1
Κοχύλι2
Κοχύλι3
Κοχύλι4
Κοχύλι5
Κοχύλι6

Το σύστημα που έχει εγκατασταθεί περιλαμβάνει:

1. Τέσσερα (4) δοχεία χωρητικότητας 500lt το καθένα. Συνολική ποσότητα νερού 2.000lt
2. Εικοσιένα (21) ηλιακά πάνελ
3. Ένα σύστημα βεβιασμένης κυκλοφορίας με ελεγκτή και κυκλοφορητή
4. Μία (1) αντλία θερμότητας

Τα οφέλη που προκύπτουν από την εγκατάσταση είναι:

1. Μεγιστοποίηση της απόδοσης και εκμετάλλευση του μεγαλύτερου ποσοστού της δυνητικής ηλιακής ενέργειας
2. Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας
3. Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
4. Καλύτερη εμπειρία παροχής υπηρεσιών στον επισκέπτη
ESPA